Que he de fer per produir de forma ecològica? Les principals tècniques de maneig

En aquest apartat anirem incorporant fitxes sobre el maneig de plagues i malalties en producció ecològica i altres tècniques de maneig que s’utilitzen en producció ecològica a nivell pràctic tant per la fertilització, com per la sanitat vegetal, que al cap i a la fi va totalment lligat.

Produir en ecològic no vol dir no fer cap tractament com molta gent es pensa. I tampoc és produir fent pocs tractaments, o utilitzant només tècniques biològiques per combatre les plagues, sinó que és molt més que tot això. De fet, de tractaments, depenent de quins cultius, se’n fan bastants però diferents als que fan en producció química, i només si realment són necessaris i intentant sempre potenciar els enemics naturals de les plagues.

La producció ecològica intenta recuperar el funcionament natural de les plantes, és a dir, que s’alimentin del que li dona la terra a través de la matèria orgànica, es fa lluita biològica contra les plagues i es busca un equilibri que també sigui vàlid pel pagès.

A nivell pràctic en el camp:

-En fertilització: s’augmenta la matèria orgànica per augmentar la fertilitat del sòl incorporant fems compostats principalment i es complementa amb altres adobs minerals ( de síntesis no química) en cas que sigui necessari. També es combina amb altres tècniques com són els adobs verds. La fertilització és un dels factors claus per després no tenir problemes de plagues i malalties. Està prohibit utilitzar adobs de síntesi química.

-En control de plagues i malalties:
es realitza un seguiment molt acurat de les plagues i malalties. S’utilitza la lluita biològica (feromones, trampes,..etc..) i es fan tractaments amb productes “naturals” de síntesis no química que no perjudiquen a les persones ni als mamífers, com per exemple: oli de neem, Bacillus thuringensis, granulovirus, sabó potàssic, etc.. Pràcticament tots els productes que s’utilitzen es degraden amb la llum o la calor i tenen una persistència molt baixa. Els tractament que es realitzen són per complementar la lluita que els enemics naturals ja realitzen però que no és suficient. En el control de plagues i malalties és imprescindible la prevenció.

-En control de “males herbes”: les males herbes es consideren que només ho són en aquell moment en que ens perjudica al nostre cultiu. La manera d’eliminar-les és bàsicament mecànica. No es pot utilitzar cap tipus d’herbicida. En horta i cereal és un dels temes que porta més problemes.

-Maneig dels marges i la capa herbosa en cultius llenyosos: és important mantenir una capa herbosa per mantenir la fertilitzat del sòl, potenciar la vida del sòl i donar refugi a la fauna auxiliar. Els marges també són un gran refugi per els enemics naturals i és molt important no eliminar-los sempre que sigui possible.

Fitxa tecnica barrinadors fruiters (.pdf)
Fitxa tècnica psila del peral (.pdf)
Fitxa tècnica de Tuta absoluta (.pdf)