Recomanacions: Abans de començar a fer producció ecològica és recomanable fer uns passos previs que us enunciem tot seguit. Creiem que us serà molt útil ja que són un recull de les problemàtiques que es troben molts pagesos a la hora de fer el canvi cap a la producció ecològica i algunes recomanacions per tal d’evitar que després tingueu problemes.

La reconversió a la producció ecològica

PROBLEMÀTIQUES QUE SORGEIXEN QUAN ES FA EL CANVI:

-Les parcel·les son petites i sovint estan rodejats de veïns amb producció convencional, amb el perill que suposa de contaminació per deriva.

-No hi ha informació escrita actualitzada de les tècniques que s’utilitzen en producció ecològica o costa de trobar.

-Hi ha poc recolzament de l’administració a nivell pràctic i tècnic per fer el canvi a la producció ecològica. Sovint costa trobar algú que t’informi bé de quins són els passos a seguir.

-No és segur que es pugui accedir als ajuts. Dependrà del any en que es comença.

-Els veïns i familiars fan una pressió psicològica molt dura: cal demostrar constantment que és possible

-Falta experimentació i investigació en aquest camp i hi ha problemàtiques poc resoltes. Sovint apareixen problemàtiques diferents als de producció convencional o integrada.

-Falta informació contrastada dels productes comercials que surten al mercat, i sovint costa trobar-los.

-El primer any acostuma a haver canvis excepcionals de reestructuració del equilibri a nivell de plagues i malalties que dependrà de la gestió de la finca fins al moment.

TOT EL QUE CAL SABER ABANS DE FER EL CANVI A LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA:

1-Te que seguir una normativa de producció ecològica

2-si vol certificació s’ha d’inscriure a un comitè de certificació i pagar una quota anual. En el cas de Catalunya, aquest òrgan certificador és només el CCPAE.

3-Que haurà de passar tres anys de reconversió en cas de cultius arboris i 2 en cultius herbacis.

4-En fruita, els primers anys acostumen a ser bastant durs a nivell d’equilibri.

5-Te que saber que els nivells de tolerància de danys per plagues i malalties serà més elevat que en convencional, a nivell general.

6-Que la producció ecològica no vol dir no fer tractaments ni fer producte visualment “lleig”. Es pot obtenir una producció de molt elevada qualitat tant organolèptica com visual.

7- Els productes que s’utilitzen per fer els tractaments en general són més cars que els que s’utilitzen en convencional.

8-La comercialització de la producció ecològica es difícil. El mercat no està estructurat. A més, el primer any s’ha de vendre tot al mercat convencional

9-No és segur que pugui accedir als ajuts. Cal informar-se bé.

10-si te veïns amb cultius arboris a menys de 10 metres haurà de deixar unes franges de seguretat amb producte que haurà de vendre sempre al mercat convencional o haurà de posar algun tipus de barrera per protegir se dels tractaments dels veïns.

PASSOS QUE ES RECOMANEN ABANS DE FER LA RECONVERSIÓ:

1-Cal conèixer i visitar altres experiències de pagesos que ja han passat per aquest canvi.

2-Cal començar a fer un maneig de la finca encarat al canvi. Començar a fer una fertilització orgànica és una bona manera de començar.

3-No començar a reconvertir tota la finca- És millor començar per alguna espècie o varietat i anar les incorporant a la reconversió poc a poc. Hi ha especies on el canvi és més fàcil que altres.

4-Cal veure si es te la maquinària adequada. El canvi més gran és en el maneig de les males herbes, que sovint necessiten maquinària especifica que no tenim si s’ha estat utilitzant herbicides.

4- Te que, a part de produir, preocupar-se per la comercialització de la seva producció. I te que començar a planificar la seva finca en funció del mercat on vol o podrà vendre (molt important)

Des de l’ADV Ecològica de Ponent hem ajudat a aquelles productors que han volgut fer el canvi o que almenys s’han volgut informar per com fer-ho. Així que si teniu la intenció de fer el canvi o voleu més informació podeu contactar amb nosaltres i us orientarem.