El SOC ens ha concedit un ajut per a contractar un jove en pràctiques.  Per això busquem una persona abans del 30 d’octubre.

OFERTA DE FEINA ADV ECOLOGICA DE PONENT

Busquem jove per treballar durant 6 mesos a jornada complerta amb un contracte de pràctiques. . El contracte ha de començar abans del 30 d’octubre i acabaria el 30 d’abril. Es paguen 1500 euros/bruts. Jornada complerta.

Els requisits són:

-Estar inscrit al programa de garantia juvenil (menor de 30 anys i amb títol universitari o grau mig o superior)

-Estar inscrit inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

– Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional. Prioritzem titulacions relacionades amb l’agricultura, medi ambient, biologia o forestals.

-Es imprescindible disposar de cotxe i viure prop de Lleida.

Les tasques a realitzar seràn principalment la preparació de material per a la cria de abelles salvatges per pol·linitzar els camps a la primavera, ajudar en alguns assajos i altres tasques diverses de suport als tècnics (passar dades de camp, actualitzar web, anàlisis de sòls,..)

Es imprescindible disposar de cotxe i viure prop de Lleida.

Interessats envieu currículum i carta presentació a:  laia@advecologica.org