L’Associació TRENCA, és una entitat sense ànim de lucre, que es va constituir l’any 1998, amb la finalitat de canalitzar els esforços de persones amb l’interès comú de preservar i millorar el patrimoni natural, mitjançant actuacions mediambientals i socioeducatives, consistents en activitats i projectes que es desenvolupen entorn de la recuperació de la fauna autòctona i la implantació de projectes de conservació, recuperació i potenciació del patrimoni mediambiental (natural, cultural, agrari,…), sempre amb la potenciació de l’educació ambiental, com a pilar bàsic del desenvolupament adaptat a l’entorn.

Un dels nostres projectes és Desenvolupament sostenible agroambiental a les reserves de fauna de Les Garrigues. Aquesta zona és considerada una de les més deprimides de Catalunya. Això vol dir que té una forta necessitat d’actuacions que n’estimulin l’economia (agrícoles, ramaderes, culturals, comercials…), que afavoreixin la integració de les persones al territori i alhora la preservació dels valors patrimonials. És en aquesta zona i en aquesta direcció que ha sorgit la iniciativa de l’associació Trenca.

Per engegar el projecte, Trenca ha començat a gestionar una finca agrícola al municipi de Bovera, a la província de Lleida, i ha iniciat contactes amb els propietaris del voltant
per signar acords de custòdia del territori (contractes mitjançant els quals els propietaris permeten explotar la seva finca o fer-hi actuacions de molt diversa mena). Aquesta finca es va escollir per ésser representativa de l’ecosistema mediterrani garriguenc. Està constituïda per un oliverar, distribuït en feixes fetes amb murs de pedra seca i envoltat per comunitats arbòries i herbàcies associades al bosc mediterrani.

Continuant amb la línia marcada amb els objectius del projecte, s’ha començat a realitzar cultiu d’oliveres mitjançant agricultura ecològica, sense abonament mineral ni tractaments amb productes no permesos pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).  Es comercialitza amb la marca Salvatge. Oli de les reserves de fauna, amb la finalitat de demostrar que es pot realitzar una activitat econòmica amb un producte ecològic no només amb el valor que comporta per a la salut humana, sinó també amb un altre valor afegit: la preservació del patrimoni natural que garanteixen aquestes activitats.